Nota prawna

Serwis niniejszy został przygotowany przez Trident S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Średniej 15/4 - jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

 

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie Trident S.A. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

 

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Trident S.A. Jakiekolwiek stosowanie produktów wymienionych w niniejszym serwisie odbywać się może jedynie po zapoznaniu się z informacją dołączoną do preparatu.

 

Serwis w części oznaczonej "dla stomatologów" stanowi część specjalistyczną, co oznacza, że materiały zamieszczone na tej stronie są informacjami przeznaczonymi wyłącznie dla lekarzy stomatologów.

 

© Copyright: Trident S.A.